Голманот е многу нежен, понежен дури и од девојчињата

Едноставно такво си е детето. Од дома го притискаат да игра фудбал и тој игра.