Голманот има опасна стратегија за бранење пенали

Кој би рекол дека нешто што изгледа како слабост вака ќе функционира.