Голманот со една нога има талент и добри рефлекси

Згора на тоа и веројатноста дека фудбалерот ќе сака да го искористи неговиот хендикеп и да шутне на станата на која нема нога е поголема.