Госпоѓата помисли дека се спаси од гумата, но од пишаното не се бега!

На почеток навистина личеше дека го одбегна најлошото, но полесно ќе поминеше ако го примеше првиот удар.