Госпоѓата си шета на покривот на зградата… Еј, еј, каде тргна?!

Го гледаш видеото и не ти е јасно како може на светот да постојат толку будали луѓе.

За ова да се случи треба на некој да му текне да го пушти видеото наназад :).