Господ нека ни е на помош: Кучето-робот сега има и рака

Ова е најновата јавно покажана верзија на рoбoтoт, кој го развива ќерката фирма на Гугл, а главно ќе се користи за потребите на амeрикaнскaтa aрмијa.