Госпоѓата е мајсто за фаќање кривини

На некој будала му текнало и си ставил тротоар, но не е проблем, госпоѓата е снаодлива.