Госпоѓата реши да го тестира ремчето против лаење, пред да го стави на нејзиното куче

Ремчето е наменето да го дресира кучето да не лае толку многу со помош на електро шокови.