Градско дете на село (виц)

Градско дете од генерацијата растена со мобилни телефони оди во родното село на родителите поради коронавирусот. Таму се среќава со едно дете од село и го прашува:
– Зошто оваа крава нема рогови?
– Понекогаш кравите се тепаат меѓу себе и си ги кршат роговите, – објаснува детето од село и продолжува – а понекогаш се раѓаат и без рогови.
– А баш оваа каква е? Зошто нема рогови?
– Баш оваа нема рогови затоа што е коњ!