Графити уметникот добил јака идеја како да ги зафркава патниците на метрото (2 слики)

Наеднаш на возот му се расипале вратите :).