Грамофон-фризура во јавен градски превоз

Не мора да гледа каде оди, секако луѓето ќе бегаат сами од него и ќе му прават пат :).