Групното скокање изгледа како многу забавен настан

Не сме многу по вежбањето, ама може само да разгледаме.