Гулабот нешто се изнервира и жестоко го нападна младиот фудбалер

Гулабите се многу мирољубиви и плашливи птици. Што толку му згреши детето, не знаеме.