Херојот на денот спасува беспомошна срна која заглавила среде замрзнато езеро

Копитата на срните им се многу лизгави и нема шанси срната сама да се придвижи. Да не беше човекот, кутрото животно ќе премрзнеше или ќе се удавеше.