Храбра и дрска лисица против стадо крави

На никој не му е јасно зошто лисицата не се откажува и продолжува да ги провоцира кравите.