Храбрата птица си го штити своето гнездо од слонот

Без разлика колку е поголем и посилен противникот, храбрата на некој кој си го штити најмилото, може да го исплаши.