Храбро момче спаси слеп дедо од запален стан

На светот му се потребни повеќе херои.