Хуманиот рибар ја врати рибата во водата, затоа што била мала

Така рибата си поживеа слободно уште малку.