Хумор на кирилица

Луѓето кои што ја користат кирилицата се посебни по многу нешта, а едно од нив е и хуморот.