И Бугарите „го прогласија Корона за мртво“, но во своја режија

Кога религијата ќе се замеша каде што не ѝ е местото, во науката, секогаш резултатите се вакви. Слушнете го „егзорцизмот на Корона“ од страна на Бугарите.