И чуда се случуваат! Погледнете што му се случи на овој неподвижен човек во инвалидска количка!

Сега, после ова „чудо“, како ли ќе заработува за живот?