И мама сака да се лизга во базенчето

Само што мама е многу голема и трапава.