И медицинскиот персонал мора да се забавува, затоа што ова со коронава не се издржува!

Да погледнеме како се забавуваат изралеските борци против короната.