И после некој ќе ми каже дека промајата не убивала

Видеово е жив доказ дека не треба да се стои на промаја и дека нашите баби отсекогаш имале право.