И пушти на соученичката да послуша малку Нирвана, затоа што ги обожва

Гледајте со звук!