И Русите дезинфицираат, ама само за на медиумите

Друго е кога се има фотографија како доказ, но видеото е посилен доказ од фотографијата.