И во денешно време сѐ уште постојат хумани луѓе, кои го прават светот поубаво место за живеење

Кучето сакаше да ја помине улицата, но ниту еден автомобил не сакаше да му запре.