И во Словачка како и кај нас изгледа се полага со прасе

Прасето положило, сега прасето вози по улици и прави сообраќајќи.