И здравствениот персонал треба да се забавува, за да си ги наполнат батериите за следната двојна смена

Позитив на денот од оние на кои најмногу сме им благодарни деновиве.