Идам мамо! И дај друга мајка!

Ниту Цацко не би го предвидел ова.