„Идеално“ паркирање, точно на слободното место

Другото што се случи е колатерална штета.