Идиот на бензинска покажува колку му е мал мозокот

Според одлуката да прави вакво нешто на бензинска и не треба да се надева на нешто големо.