Идиотот демонстрира како се доаѓа до нова пандемија

Со лилјаците завршивме, сега одиме со глувците.