Идиотот два пати зажали што се лизна по лентата за багаж на ескалаторот

Зажали еднаш од напред и еднаш од позади :).