Идиотот му го дотера умот на сопственикот на Џипот, затоа што зафатил две паркинг места на празен паркинг

Изгледа дека мотив не беше тоа што Џипот е паркиран неправилно, туку љубомората што тој не вози Џип.