Идиотот направи „експеримент“ на бензинска кој се пркоси со здравиот разум

Требаше да остане за да види од прва рака како ќе се одвива ситуацијата.