Идниот мајстор за боречки вештини вежба за да има контрола над себе

Дури и со врзани очи мора да знае да одбегнува удари.