Идните родители малку претераа со церемонијата на откривањето на полот на бебето

Сите блиски пријатели се собрани и чекаат да го дознаат полот на бебето. Ако од автомобилот почне да излегува син чад, значи машко е.