Играњето во група е забрането и ако сами не се свестите, казната ќе стигне на неочекуван начин

Овие неколку тинејџерки решиле во домашна атмосфера да ги прекршат правилата за несобирање во група. Казната е на крајот од видеото.