Играње „Подот е лава“ во кујната на екстремен начин

Правилата на играта се едноставни, змислете дека подот е лава и дека ако стапнете на него ќе се изгорите.