Играш како девојче, повеќе не е соодветен израз за „неспретност“

Девојката го растури фраерот во фудбал, а најверојатно би можела да среди и уште неколку.