Играта со столчето излезе од контрола

Одеднаш се претвори во „борба за живот“.