Илустрации кои ги покажуваат несовршеностите на светот

Нашиот свет е доста специфичен и сложен. И малку луѓе можат веднаш да го проценат тоа. Авторите на овие дела ги забележале несовршеностите на светот и решиле да ги споделат своите размислувања со нас. Останува само целосно да се разбере значењето на овие дела.