Има 27 години и е невин, затоа што се држи до традиционалните вредности: Се*с само преку алишта!

Го слушам по 5-ти пат човеков и не ми се верува што раскажува 🙂.