Има два типа ма луѓе за време на карантин

Секој мора да направи избор како ќе го искористи неочекуваниот вишок на слободно време.