Има два типа на кучиња?

Од кој тип е вашето куче?