Има една измамничка меѓу мисиците, можете ли да ја препознаете која е?

Гледајте и слушајте и ќе ви стане јасно.