Има ли јунак кој ќе сака да ја проба оваа летна атракција?

Со помош на моторен чамец ве лансираат преку платформата, а за секој случај носите и елек за спасување.