Има ли нешто подобро од снимка со дрон, секако, снимка со папагал

Интересна можност да се види како изглед секојдневието на една птица.