Има мрзливи, помрзливи и најмрзливи луѓе и на врвот е овој човек

За вакви не треба парична казна, туку да го земеш ѓубрето и да му го истуриш дома.